Het Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Theo Slingerland, tuin 3, voorzitter en lid tuincommissie

Wim Vermaas, tuin 13b en 14a, secretaris

Angela Klein, tuin 68, penningmeester

Ludde Nienhuis, tuin 23, ledenadministratie en algemeen adjunct

Frans Schop, tuin 14b en 15, waarnemend voorzitter en lid tuincommissie

Jaap Meertens, tuin 32, technische zaken