Afvalwijzer 2018

 

AFVOER TAKKEN:
(tweede zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf op:
14 april
12 mei
_9 juni 
14 juli       
11 augustus   
_8 september   
13 oktober

 

AFVOER AARDAPPEL- ,  TOMATENLOOF EN OUDE AARDBEIPLANTEN:
(tweede zaterdag van de maanden juli t/m oktober)
Van half tien tot half twaalf op:
14 juli       
11 augustus   
_8 september   
13 oktober    

AFVOER HOUT EN IJZER:
(laatste zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf op:
28 april
26 mei
30 juni
21 juli (28 juli geen tuinbeurten)
25 augustus
29 september   
27 oktober   

HAKSELEN:
Maïs (bij de grond afsnijden), zonnebloemen, koolstronken, riet, lange bloemstelen, e.d. in overleg met de heer J. Visser.

Groenten- en fruitafval en gewied onkruid zelf op eigen tuin composteren of meenemen.
Wortelonkruid in eigen vuilniszak mee naar huis nemen.

BLIK EN FLESSEN:
Blikjes en flessen dient u zelf af te voeren.

GLAS:
Ruiten van broeiramen kunnen nog, voorzichtig in stukken gebroken, in de glasbak, dus niet ernaast.