Afvalwijzer

Afvalwijzer 2021

 AFVOER TAKKEN:
(tweede zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf op:
10 april
08 mei
12 juni
10 juli
07 augustus
11 september
09 oktober

AFVOER AARDAPPEL- ,  TOMATENLOOF EN OUDE AARDBEIPLANTEN:
(tweede zaterdag van de maanden juli t/m oktober)
Van half tien tot half twaalf op:
10 juli
07 augustus
11 september
09 oktober

AFVOER HOUT EN IJZER:
(laatste zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf op:
24 april
29 mei
26 juni
24 juli
28 augustus
25 september
30 oktober

HAKSELEN:
Maïs (bij de grond afsnijden), zonnebloemen, koolstronken, riet, lange bloemstelen, e.d. in overleg met bestuur.

Groenten- en fruitafval en gewied onkruid zelf op eigen tuin composteren of meenemen.
Wortelonkruid in eigen vuilniszak mee naar huis nemen.
BLIK EN FLESSEN:
Blikjes en flessen dient u zelf af te voeren.

GLAS:
Ruiten van broeiramen kunnen nog, voorzichtig in stukken gebroken, in de glasbak, dus niet ernaast.

Bij vragen graag een e-mail naar info@atvbarendrecht.nl