Afvalwijzer

Afvalwijzer 2022

AFVOER TAKKEN:
(tweede zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren opgebonden
09 april
07 mei
11 juni
09 juli
13 augustus
10 september
08 oktober

AFVOER AARDAPPEL- ,  TOMATENLOOF EN OUDE AARDBEIPLANTEN:
(tweede zaterdag van de maanden juli t/m oktober)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren in open zakken
09 juli
13 augustus
10 september
08 oktober
AFVOER HOUT EN IJZER:
(laatste zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren opgebonden
30 april
28 mei
25 juni
30 juli
27 augustus
24 september
29 oktober

HAKSELEN:
Maïs (bij de grond afsnijden), zonnebloemen, koolstronken, riet, lange bloemstelen, e.d. in overleg met bestuur.

Groenten- en fruitafval en gewied onkruid zelf op eigen tuin composteren of meenemen.
Wortelonkruid in eigen vuilniszak mee naar huis nemen.
BLIK EN FLESSEN:
Blikjes en flessen dient u zelf af te voeren.

GLAS:
Ruiten van broeiramen kunnen nog, voorzichtig in stukken gebroken, in de glasbak, dus niet ernaast.

Bij vragen graag een e-mail naar info@atvbarendrecht.nl