Afvalwijzer

Afvalwijzer 2023

AFVOER TAKKEN:
(tweede zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren opgebonden
08 april
13 mei
10 juni
08 juli
12 augustus
09 september
14 oktober

AFVOER AARDAPPEL- ,  TOMATENLOOF EN OUDE AARDBEIPLANTEN:
(tweede zaterdag van de maanden juli t/m oktober)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren in open zakken
08 juli
12 augustus
09 september
14 oktober
AFVOER HOUT EN IJZER:
(laatste zaterdag van de maand)
Van half tien tot half twaalf , aanleveren opgebonden
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober

HAKSELEN:
Maïs (bij de grond afsnijden), zonnebloemen, koolstronken, riet, lange bloemstelen, e.d. in overleg met bestuur.

Groenten- en fruitafval en gewied onkruid zelf op eigen tuin composteren of meenemen.
Wortelonkruid in eigen vuilniszak mee naar huis nemen.
BLIK EN FLESSEN:
Blikjes en flessen dient u zelf af te voeren.

GLAS:
Ruiten van broeiramen kunnen nog, voorzichtig in stukken gebroken, in de glasbak, dus niet ernaast.

Bij vragen graag een e-mail naar info@atvbarendrecht.nl