EHBO – Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Algemeen:

De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de leden die hun tuinbeurt vervullen staan voorop. De leiding dient zeer attent te zijn op de risico’s die de leden lopen tijdens het vervullen van hun zaterdagse beurt. Gevaarlijke situaties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.

In concreto:

 Met ingang van 1 januari 2006 doen Barendrechtse huisartsen geen dienst meer tijdens de avonduren en in de weekends. In geval van een calamiteit tijdens de zaterdagse tuinbeurt dient de leiding dan ook contact op te nemen met de

Huisartsenpost Rotterdam:
telefoon 010 – 290 9888.

Tevens dient men de kortste weg naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht) te weten.


 De leiding dient op de hoogte te zijn van de plaats waar zich de verbandtrommel bevindt. (In de hal bij de toiletten).


 Bij een ongeval kunnen de heren Slingerland (tuin 3), Van Lee (vader van Remco, tuin 65, 0180-618257) en mevrouw Janssen-Molendijk (tuin 41)  worden benaderd. Zij zijn in het bezit van een EHBO-diploma en bereid hulp te verlenen. Tevens kan er een beroep gedaan worden op mevrouw Schouten (tuin 28a) en de heer Janssen (tuin 41). Zij zijn arts.


 De leiding is verantwoordelijk voor het veilig opbergen van gereedschap, schoonmaakmiddelen, verven en lakken.


 De leiding dient er op toe te zien dat bij de werkzaamheden de aanwezige preventiemiddelen (werkhandschoenen, stofbrillen, oorbeschermers, e.d.) indien van toepassing, worden gebruikt.


 Met name bij het knippen van de heggen zal de leiding zich bewust dienen te zijn van de risico’s die zich dan kunnen voordoen, zoals:

  1. Uitglijden en in de sloot terechtkomen.
  2. Verwonden van lichaamsdelen door de heggenschaar.
  3. Doorknippen van het elektriciteitssnoer met alle gevolgen van dien.
  4. Van de trap vallen. (NB. Trap niet op rollend materiaal (kar) plaatsen!!)

Indien enigszins mogelijk, dient de leiding van de zaterdagse tuinbeurt een mobiele telefoon bij zich te hebben, zodat in geval van nood snel contact met de huisartsenpost dan wel met een ambulance kan worden opgenomen.


Een ongeval, hoe klein ook, tijdens een zaterdagse tuinbeurt dient door de leiding aan het bestuur te worden gemeld. Dit kan door schriftelijke mededeling hiervan te doen in de trommel, waarin ook de getekende werkbriefjes worden gedeponeerd.