locatie

Locatie tuinencomplex

De locatie van het tuinencomplex is Stationsweg 134 (geen postadres).

Het complex heeft een oppervlakte van ca. 13.000 m² netto tuingrond.

Er zijn tuinen van 200 m² en 100 m² en er zijn ook seniorentuinen van 30 m².

Op het complex staat een verenigingsgebouw met toiletten en EHBO materiaal.

Er zijn verharde parkeerplaatsen en paden.

Een sproeileiding zorgt voor water (geen drinkwater) van ca. april t/m oktober.

Tijdens het seizoen is er op zaterdagmorgen altijd iemand van het bestuur, of een vertegenwoordiging daarvan, op het complex aanwezig.