Statuten

Statuten en Huishoudelijk
/ Tuinreglement

Hieronder het boekje met de Statuten en Huishoudelijk / Tuinregelement. De complete inhoud is op te halen als een pdf-file van ca. 2 MB.

Bijlage bij huishoudelijk en tuinreglement
art. 17 lid 2

TARIEVEN EN BOETES v.a. 21-3-2019

Jaarcontributie leden€36
Jaarcontributie begunstigers€36
Jaarcontributie kandidaat-leden€18
Entreegeld€18
Borg seniorentuinen€15
Borg tuinen van ca. 100 m² (nieuwe gebruikers)€50
Borg tuinen van ca. 200 m² (nieuwe gebruikers)€100
Vergoeding gebruik tuin per m² per jaar€0,67
Statiegeld sleutel€2,25
Statiegeld sleutel gereedschapskist senioren€2,25
Huur aanhangwagen korter dan 3 uur€7,50
Huur aanhangwagen 3 uur en langer of 1dag€10
Boete niet vervullen tuinbeurt€25
Boete niet op tijd betalen rekening€10 *)
Boete vuile tuin ca. 100 m²€50
Idem ca. 200 m²€75
Idem ca. 300 m²€100

*) bij ontvangst betaling tussen 15 nov. en 31 dec., bij latere ontvangst betaling vervalt lidmaatschap.