Tarieven per 2024

Jaarcontributie leden €   40,00
Jaarcontributie begunstigers  €   36,00
Jaarcontributie kandidaat-leden  €   20,00
Entreegeld  €   20,00
Borg seniorentuinen  €   22,50
Borg tuinen van ca.. 100 m²   €   75,00
Borg tuinen van ca.  200 m²   € 150,00
Vergoeding gebruik tuin per m² per jaar  €     0,75
Statiegeld sleutel  €   10.00
Statiegeld sleutel gereedschapskist senioren  €   10.00
Huur aanhangwagen korter dan 3 uur  €     7,50
Huur aanhangwagen 3 uur en langer/1 dag  €   10,00
Boete niet vervullen tuinbeurt  €   25,00
Boete niet op tijd betalen rekening*)  €   10,00
Boete vuile tuin ca. 100 m²  €   50,00
Idem                   ca. 200 m²  €   75,00
Idem                   ca. 300 m²  € 100,00

*) indien de betaling van een factuur niet op of voor de vervaldatum door ons is ontvangen.