Tarieven per 1-1-2022

Jaarcontributie leden€ 36,00
Jaarcontributie begunstigers €   36,00
Jaarcontributie kandidaat-leden €   18,00
Entreegeld €   18,00
Borg seniorentuinen €   22,50
Borg tuinen van ca.. 100 m²  €   75,00
Borg tuinen van ca.  200 m²  € 150,00
Vergoeding gebruik tuin per m² per jaar €     0,75
Statiegeld sleutel €     5.00
Statiegeld sleutel gereedschapskist senioren €     2,25
Huur aanhangwagen korter dan 3 uur €     7,50
Huur aanhangwagen 3 uur en langer/1 dag  €   10,00
Boete niet vervullen tuinbeurt €   25,00
Boete niet op tijd betalen rekening*) €   10,00
Boete vuile tuin ca. 100 m² €   50,00
Idem                   ca. 200 m² €   75,00
Idem                   ca. 300 m² € 100,00

*) indien de betaling van een factuur niet op of voor de vervaldatum door ons is ontvangen.