Weetjes

Algemene “weetjes”, u wist het wel, maar…

 1. Denkt u er aan altijd uw sleutel van het hek/toilet bij u te hebben. Het hek moet u altijd sluiten. Licht de pen van het hek op om schade en geluidsoverlast te voorkomen. Doet u bij vertrek het hek op slot, uiteraard altijd nadat u zich eerst goed ervan hebt overtuigd of er niemand meer op tuincomplex aanwezig is.
 2. Controleer na gebruik van de kraan bij uw tuin of deze dicht is, en koppel de slang af.
 3. In het verenigingsgebouw is een toiletruimte, een postvak voor de leden en er hangt een E.H.B.O.-kastje. De sleutel, die u ontvangen hebt, past op het slot van de toiletruimte. De waterleiding in de toiletten is in de winter soms afgesloten.
 4. Voor vervoer van spullen naar uw tuin kunt u vrij gebruik maken van de karren en kruiwagens van de vereniging (Geen eigen auto!). Na gebruik materiaal schoon terugzetten.
 5. Minimaal twee keer per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief.
 6. Vier keer per jaar ontvangt u “De Tuinliefhebber”.
 7. Als u een opstal (zoals een huisje, kasje of abri) wilt (laten) zetten, moet u altijd eerst contact opnemen met de secretaris. Zie voor de verdere procedure artikel 31/38 van het Huishoudelijk/Tuinreglement.
 8. Vanaf ca. 1 april tot begin november moet u volgens rooster enkele beurten voor algemeen tuinwerk vervullen. Als u bent verhinderd, dient u uw beurt te ruilen met een ander lid. Een niet vervulde tuinbeurt komt u op € 25, — boete per keer te staan.
 9. In de artikelen 22/30 van het Huishoudelijk/Tuinreglement wordt een aantal gedragsregels en verplichtingen opgesomd, bijvoorbeeld dat mesthopen op uw tuin tenminste twee meter vanaf het pad moeten worden opgeslagen en van 1 april tot 1 oktober afgedekt zijn (liefst met landbouwplastic). Leest u deze artikelen vooral goed.
 10. Uitgangspunt van de vereniging is het natuurlijk tuinieren. u wordt daarom gevraagd langs uw tuinpad een rand vaste en/of eenjarige planten te zetten, als lokker voor bijvoorbeeld de bijen; zie ook artikel 25 Huishoudelijk/Tuinreglement.
 11. Houdt uw tuin gedurende het gehele jaar onkruidvrij.
 12. Groente, fruit- en eigen tuinafval composteert u op uw eigen tuin. Het overig afval, zoals b.v. aardappel- en tomatenloof, hout, glas e.d. worden door de vereniging volgens het rooster afgevoerd. Zie mededelingen op het publicatiebord, de ramen van verenigingsgebouw en de website.
 13. Niet op tijd betalen van uw contributie/vergoeding gebruik tuin kost U €10,– boete.