Werkrooster

Op basis van de nieuwe wetgeving komt hier geen rooster meer te staan (privacy wetgeving)

Rooster leiding + tuinbeurten voor het seizoen worden verstrekt via de nieuwsbrief en op het mededelingenbord

De werkzaamheden zijn van 9:30 tot 12:00, met om +/- 10:30 koffie.

Indien de weersgesteldheid te slecht is,worden de werkzaamheden een week opgeschoven, zodat wij de daarop volgende week met het dubbele aantal leden aanwezig zijn.
Indien u op de aangegeven datum verhinderd bent, wilt u dan tijdig ruilen en dit aan Frans Schop mededelen.
Bij voorbaat danken wij u voor uw welwillende medewerking.
Voor evt. vragen kunt u zich wenden tot Frans Schop tel. 06-36176349

Niet komen opdagen zonder af te zeggen betekent 25 euro boete.

U kunt uw beurt ook afkopen voor 20 euro!! Dit natuurlijk ook tijdig mededelen.