Nieuwsberichten

Aanpassing werkbeurten en afvoer tuinafval.

De werkbeurten worden vanaf 2 mei weer langzaam opgestart.
Leden hebben hierover middels de nieuwsbrief bericht ontvangen.

Wel is er weer de mogelijkheid zelf uw afval af te voeren,
Het afval aanbied station van de gemeente gaat weer op 30-3 open,
Om het afval af te voeren moet u wel een afspraak maken !
Een afspraak maken met het afval station kan, vanaf donderdag 26 maart, tijdens kantooruren via telefoonnummer: 010-5030599. Is de lijn bezet, dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten op info@bar-afvalbeheer.nl.
(bron: gemeente Barendrecht)

Het bestuur zal middels de site en e-mail u op de hoogte houden van alle wijzigingen.

De toiletruimte is per direct gesloten.

Voorkom contactmomenten.

Een simpele en doeltreffende manier is: gebruik uw tuinhandschoenen voor openen en sluiten van sloten en gebruik van kruiwagens.

1e Werkbeurt van het seizoen

Op 2 mei 2020 zijn de tuinbeurten weer (voorzichtig) opgestart. Alles volgens de RIVM richtlijnen.

Ieder was op geruime afstand van elkaar aan het werk. Ook bij het koffiedrinken werd een afstand van minstens 1.50 meter bewaard.

pad 1
Langs pad 1 is alles weer gemaaid

Rondom de loods is heel veel onkruid verwijderd.

De compostbakken van de seniorentuinen zijn geleegd (Liever geen oude kranten en plastic in deponeren!)

De heermoes bij het tuintje aan het begin van pad 2/3 is er uitgetrokken.

Ook is er in de tuin naast het hek gewerkt.

Op pad één is alle hout en zijn alle takken opgehaald .Met hout en takken van andere paden is de aanhanger weer volgeladen.

Op veilige afstand kan het ook gezellig zijn
Oogst van pad 1 & 2 (hout en takken)

Water voor sproeien weer beschikbaar

Vanaf heden staat er weer druk op de leiding.
Voor gebruik slangen goed doorspoelen.
Na gebruik altijd de slangen afkoppelen zodat mede tuinders ook hun slang kunnen aansluiten.
LET OP : Water is GEEN drinkwater.

Bij lekkage van de aansluiting dit gaarne doorgeven aan de secretaris

In memoriam

Op 25 november is ons erelid mevrouw J.M. de Vrijer overleden.

Mevrouw de Vrijer

Mevrouw de Vrijer stond aan de basis van de oprichting van onze vereniging. Zij heeft altijd met volle overgave getuinierd en heeft ook gedurende vele jaren de bestuursfuncties van voorzitter en secretaris vervuld. Voor haar verdiensten werd zij benoemd tot erelid van de vereniging.

Seizoensafsluiting 2019 (40 Jaar)

De Waarderings Oorkonde

In het jaar van ons 40 jarige bestaan, hadden we in mei al de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Tijdens de afsluiting van het seizoen was het de beurt aan De Vereniging om in het middelpunt te staan.

De gemeente Barendrecht heeft een Waarderings Oorkonde uitgereikt aan de vereniging:

“Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap ”

Burgemeester van Belzen kwam dan ook hoogstpersoonlijk deze oorkonde uitreiken. Tijdens zijn speech sprak hij lovende woorden over de vereniging met betrekking tot het omgaan met de natuur, het bewust telen van groenten en bloemen én het tegengaan van voedselverspilling (want wat een tuinder te veel heeft deelt hij met familie of kennissen). Daarnaast was de onderlinge verbondenheid van de leden, zeker gezien de gemiddelde leeftijd, een mooi voorbeeld van samen ondernemen.

Burgemeester J. van Belzen

Tevens werden onze jubilarissen door de burgemeester bedankt voor hun inzet en werd aan hen de AVVN jubileumspeld met certificaat uitgereikt.

Na deze felicitaties, was het tijd om met alle genodigden even de Stationsweg over te steken en het verkeer werd hiervoor even tegengehouden, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. Na jaren van trouwe dienst was de vereniging toe aan een nieuw naambord. Ludde Nienhuis en de burgemeester hadden de eer om het bord te onthullen.

Na het afronden van alle officiële zaken werd het tuinseizoen 2019 gezamenlijk verder voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.