Zwanenfamilie in de sloot

De Zwanen

Al jaren zitten ze van de lente tot in de nazomer meestal in de brede sloot naast pad één. Vaak zie je ze ijverig de sloot van kroos ontdoen, wat dan weer onze waterinlaat van het sproeisysteem ten goede komt!
Ook worden er vreemde, zwarte dingen van de bodem verwijderd, dingen die daar volgens hen niet thuishoren.

Of ze zitten daar zo maar wat in de berm, naast elkaar mooi te zijn in hun OMO-witte pak.

zwanen
Dit zijn de huis-zwanen van ons complex.

Maar dat alles is maar schijn! In werkelijkheid houden ze een oogje in het zeil over het complex.

Wie er komt en wie er gaat. En of het hek wel gesloten wordt!
Sommigen van ons schijnen een straatje om te gaan, als de zwanen op hun plekje zitten, maar dat zijn mensen die geen enkele weet hebben van de Zwanen-Regels.

Ik heb die Regels es even proefondervindelijk voor u uitgezocht:
Kijk, als mijnheer en mevrouw in de berm zitten dan kunt u gewoon langs fietsen. Wordt toegestaan. Is geen probleem.

Langs lopen kan ook wel, zelfs met trekkar, maar dan wel dóórlopen, alsjeblieft!

Daar ter plekke stil blijven staan, wordt als hinderlijk ervaren. Wij tuinders komen niet op het complex om ergens dom stil te blijven staan, nietwaar. Er wordt van ons verwacht dat we wat gaan doen.

Wanneer u onverhoopt doorgaat met dat stil staan, wordt met flink gesnuif duidelijk gemaakt dat er nu sprake is van een tamelijk groot misverstand. En uiteindelijk kan dit leiden tot een plotselinge en venijnige uitval naar een van uw broekspijpen! Had u ook maar naar uw tuin moeten gaan!

zwaanopwacht
Mijnheer Zwaan

Wanneer er zwanenkinderen komen, worden deze Regels behoorlijk aangescherpt. Indien de familie dan in de berm zit uit te rusten van opvoeden en gevoed worden, wordt langslopen direct opgevat als huisvredebreuk! Dan moet u het zelf maar weten…

Goed, ik hoop dat u uw voordeel hier mee kunt doen.

Want mooi zijn ze wel, die zwanen van ons tuincomplex!