De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.

Jaarvergadering 17 maart 2009 (kort verslag)

Ongeveer 30 mensen waren er getuige van, dat onze oud-voorzitter de heer Gerard van den Burg tot erelid werd benoemd. Dit vanwege zijn grote verdienste voor onze vereniging in de afgelopen jaren. Hem werd een oorkonde uitgereikt. De bijbehorende erespeld is nog bij het AVVN in de maak en zal nog volgen.

De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.
De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.


Daarnaast kregen enkele leden die meer dan het gewone voor de vereniging hebben gedaan, een cadeaubon.

cadeaubon 1
cadeaubon 1
cadeaubon 2
cadeaubon 2
cadeaubon 3
cadeaubon 3

De heer J. Meertens heeft uiteengezet waarom het aantal werkbeurten van twee naar drie gaat. De vergadering ging na zijn uiteenzetting akkoord met deze noodzakelijke uitbreiding. Zie “Werk Rooster” voor de indeling.

Natuurlijk kwamen de financiën aan de orde. De stukken van de penningmeester werden goedgekeurd.

De heer Jaap van Ooijen presenteerde de nieuwe website die hij heeft gemaakt. Het is een heel karwei geweest, maar het resultaat mag er zijn. We hopen dat door deze website de vereniging nog beter gaat functioneren.

De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.
De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.

Na de pauze hield ons tuinlied de heer Jongenotter een heel leuk praatje over zijn waarnemingen op onze tuinen. Hij vertelde over de diversiteit aan resultaten van de tuinders. Verder maakte hij interessante opmerkingen over de grond, bemesting, keuze van zaden, beluchting, enz. kortom, het was een heel geanimeerde, interessante  en leerzame toespraak.

lezing jongenotter
lezing jongenotter

We hopen volgend jaar wat meer leden op de jaarvergadering te ontmoeten, want de vereniging is van ons allemaal.

Tekst en foto’s door Frans Schop