Jaarvergadering 2011

De jaarvergadering is woensdagavond 16 maart, aanvang 19:30 uur, in het clubgebouw van de postduivenvereniging.
Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd, er mag niet worden gerookt.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris.
 5. Goedkeuring van het financieel verslag.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Jaarverslag tuincommissie.
 8. Vaststelling begroting 2011.
  Belangrijke punten zijn een voorstel omtrent ons lidmaatschap van de AVVN en een opslag toe te passen op de door de gemeente voorgestelde vergoeding voor het gebruik van de tuin (“huur”).
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Verkiezing tuincommissie.
 11. Werkrooster 2011.
 12. Rad van avontuur.20.50 uur: Pauze
 13. Rondvraag.
 14. Presentatie (de heer Kees van de Zon over “de groei van de planten”).
 15. Sluiting.