een bijenkorf

Bijen

Sinds enige tijd hebben we gasten op ons tuincomplex: een bijenkorf met bewoners!

Zoals Jaap Witter (van tuin 60B) op de jaarvergadering al vertelde, heeft hij gezorgd dat ze er kwamen, een heel volk, vlijtig werkend vanuit hun professionele woning.

We hebben er eerst een plekje voor vrijgemaakt in de dichte cotoneasterstruiken, achter de hoogstam-fruitbomen en de rustbank, daar waar heel vroeger ooit nog eens een paddenpoel was.

een bijenkorf
…een bijenkorf…

Ondanks het koude weer tot nog toe, zijn ze al flink actief: af en aan vliegend pendelen ze naar hun zelf gevonden bronnen. Leeg weg en vol met stuifmeel en nectar weer terug!

Gedisciplineerd werkend met een vaste taakverdeling.

Maar waarom dat waarschuwende lint ervoor? Zijn ze gevaarlijk?
Nee, volstrekt niet, als u ze tenminste niet dwars zit.

Dat zit eigenlijk zo:
De 4 slootbermen worden tegenwoordig met de nieuwe ‘Flymo’ maaier gemaaid.

met bewoners
…met bewoners…

Dat doet Peter de Wolf voor ons. Hij was vóór zijn verhuizing naar Rhoon een actief lid van onze Vereniging maar was bereid om zo af en toe nog even een maaibeurtje te komen verrichten. En hij doet dat zeer deskundig, u ziet hoe prachtig de bermen er tegenwoordig bij liggen!

Nu heeft onze bijen-specialist, mijnheer Witter, verteld dat bijen wel gevoelig zijn voor trillingen, maar voor wat betreft geluid helemaal doof zijn.

Hartstikke doof!

Ze horen mijnheer de Wolf met zijn brullende Flymo-masjien dus niet aankomen…

Pas als hij geluidloos in eens vlak voor hun voordeur staat te trillen en te schudden, ja dan schrikken de bijen zich te pletter!

Grote paniek in de korf!!

En wie denkt er op dat moment dan nog aan honing?

Juist, ja. Niemand dus…

Al gauw klinkt het commando: ‘Alles wat vliegen kan, Naar Buiten…!’
En voordat de onschuldige mijnheer de Wolf beseft wat er aan het gebeuren is, heeft hij 1724 bijen om zijn hoofd cirkelen.

bijenkorf werkzaamheden
bijenkorf werkzaamheden

En allen in vol gevechtstenue…!

En die situatie is nou ook niet direct waar hij aan dacht, toen hij destijds zei: ‘Ik wil best zo af en toe een stukkie komen maaien…!’

Kortom, ik meende dat een lint nuttig zou kunnen zijn om:

  1. de honingproductie op gang te houden,
  2. de vrede in de korf te bewaren, en
  3. het altijd goede humeur van mijnheer de Wolf niet in grimmigheid te laten veranderen.