Mevrouw De Vrijer Stopt 1

Mevrouw De Vrijer Stopt

Mevrouw De Vrijer stopt met het tuinieren op ons complex.

Op 27 oktober 2014 heeft Mevrouw De Vrijer haar tuintje opgezegd. Ze is nu 84 jaar en het tuinieren gaat helaas niet meer.

Daarmee komt een eind aan 37 seizoenen (volks)tuinieren, eerst 12 aan de Gebroken Meeldijk en daarna 25 aan de Stationsweg.

Maar er is nog veel meer:
Zo is zij één van de oprichters van onze vereniging en is zij 16 jaar secretaris geweest en 3 jaar voorzitter. Voor haar bestuurswerk is haar door onze vereniging het erelidmaatschap toegekend.

Genoeg reden om haar een interview af te nemen.

Mevrouw De Vrijer Stopt 1

Waarom vind je tuinieren zo leuk?

Het buiten zijn in de vrije natuur en het zien opgroeien wat je hebt gezaaid of geplant en vervolgens het resultaat zien, vind ik leuk. (Je hoeft het niet te doen om het voordeel.)

De producten, met name de aardbeien, zijn lekkerder dan uit de winkel.
Ook vind ik  het leuk om zowel groenten, fruit als bloemen te telen.
Ook het contact met de medetuinders is plezierig.

Met een volkstuin heb je ook altijd een doel om naar buiten te gaan.

Mevrouw De Vrijer Stopt 3

Waarom ben je secretaris geworden?

Altijd al veel vrijwilligerswerk gedaan en administratief werk ligt me wel.

Vertel eens iets over je secretariaatswerk.

In die tijd had men nog geen computer. Alles ging met de stencilmachine. (die zware machine werd iedere keer door mijn zoon naar beneden gedragen).

Alle verslagen en Nieuwsbrieven (toen heetten ze nog Mededelingen) werden door mij bij de leden  thuisbezorgd.

Er werd in die tijd veel vergaderd met de gemeente.

Eerst was er weinig medewerking omdat veel tuinders (en daardoor ook het gemeentebestuur) ons als concurrenten zagen; we werden slechts gedoogd. Zo moest er om worden gevochten dat er voor de dames een wagen werd neergezet, waarin ze op een emmer konden plassen.

In 1981 werd door de gemeente een structuurplan opgesteld, waarbij ons complex aan de Gebroken Meeldijk de bestemming Bedrijfsterrein kreeg, waardoor wij op termijn zouden moeten vertrekken. Gelukkig bleken alle politieke partijen van mening te zijn dat ons vervangende grond moest worden gegeven.

Eerst bood de gemeente ons een stuk grond aan tussen de Dierensteinweg en de A15. Dat was voor ons niet aanvaardbaar, vanwege de uitlaatgassen.

Uiteindelijk hebben we,  met steun van het AVVN, bereikt dat ons een perceel grond aan de Stationsweg werd toegewezen. Ook hebben we bereikt dat de gemeente er voor zorgde dat daarop de nodige voorzieningen werden aangebracht zoals een gebouw met daarin toiletten, vergader- en gereedschapsruimte, verharde paden, drainage en sproeileiding.

Ook hebben we toen gedaan gekregen dat er op de tuinen huisjes en kasjes mogen worden gebouwd.

Mevrouw De Vrijer Stopt 2

Hebt u verder nog iets te wensen?

Er zou wel wat meer contact tussen de leden mogen zijn.

Zo is er aan gedacht om gezamenlijk zaden en plantgoed, enz. in te kopen en die tegen een voordelige prijs aan te leden door te verkopen. In de loods is daarvoor een deur aan de achterzijde geplaatst om vanuit de loods te kunnen verkopen. Zoiets geeft ook weer onderlinge contacten.

In het bestuur was daartegen nogal wat weerstand omdat men bang was dat niet iedereen zou betalen. De deur is toen maar weer dichtgemaakt.
Ook stelt An de Vrijer voor om een OPEN DAG te houden.

Naast de contacten die dan kunnen worden gelegd kan zoiets ook goodwill kweken bij de gemeente, zeker als we dan tegelijk een goed doel steunen, bijvoorbeeld met de opbrengst van de verkoop van eigen producten.