Nieuws vanuit het bestuur — juni 2014

Het bestuur heeft in de laatst gehouden bestuursvergadering besloten om voor de leden interessante of belangrijke wetenswaardigheden kort daarna op de website te vermelden.

Elke twee maanden wordt een bestuursvergadering gepland. In verband met de dagelijkse werkzaamheden van enkele bestuursleden wordt de datum van de volgende vergadering pas gepland aan het eind van de daaraan voorafgaande vergadering. De eerstvolgende vergadering is op 13 augustus a.s. Leden die bepaalde onderwerpen graag in een bestuursvergadering aan de orde willen stellen kunnen dit altijd minimaal een week voor de eerstvolgende bestuursvergadering via de secretaris melden.

In de vergadering van 18 juni j.l. is het concept van een lijst met periodieke werkzaamheden besproken. Het concept is aangevuld en gewijzigd en geeft een vrij volledig overzicht van alle periodieke werkzaamheden en van degenen, die deze moeten uitvoeren. Op die manier worden geen belangrijke zaken over het hoofd gezien als vrijwilligers onverwacht uitvallen.

Er is ook gesproken over het jubileumfeest van volgend jaar. Voor de organisatie daarvan heeft zich nog maar één vrijwilliger opgegeven. Als bestuur doen we een dringend beroep op onze leden om u als vrijwilliger op te geven. Aanmelden kan via de secretaris. Wel zijn er twee nieuwe ideeën binnengekomen: met een bus naar de paleistuinen van Het Loo of naar de bekende tuinen van Appeltern met, als de financiën dit toestaan, bij thuiskomst een barbecue.

De in verband met het overlijden van Gerard van den Burg ontstane vacature in het bestuur zal kort voor de komende jaarvergadering volgend jaar worden opgevuld. De wekelijkse afvoer van tuinvuil naar het afvalaanbiedstation is verzekerd. Maarten Booij en Klaas Bontenbal, die tijdens de ziekte van Gerard dit al hebben waargenomen, gaan hiermee door.