Vrijwillige inzet leden

Al enkele weken zetten de leden zich vrijwillig in om enkele tuinen onkruidvrij en weer verhuurbaar te maken voor de nieuwe eigenaar(s)

Vele handen maken licht werk en een tuin winterklaar