Nieuwsberichten

Jaarvergadering 2011

De jaarvergadering is woensdagavond 16 maart, aanvang 19:30 uur, in het clubgebouw van de postduivenvereniging.
Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd, er mag niet worden gerookt.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris.
 5. Goedkeuring van het financieel verslag.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Jaarverslag tuincommissie.
 8. Vaststelling begroting 2011.
  Belangrijke punten zijn een voorstel omtrent ons lidmaatschap van de AVVN en een opslag toe te passen op de door de gemeente voorgestelde vergoeding voor het gebruik van de tuin (“huur”).
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Verkiezing tuincommissie.
 11. Werkrooster 2011.
 12. Rad van avontuur.20.50 uur: Pauze
 13. Rondvraag.
 14. Presentatie (de heer Kees van de Zon over “de groei van de planten”).
 15. Sluiting.

Barbecue 2010

Barbecue verschoven naar zaterdag 4 september!

De weersverwachting voor zaterdag 28 augustus is:

Kans op regen 70%, 19 graden en windkracht 3. Geen standvastig barbecueweer. Daarom wordt de BBQ  verplaatst naar 4 september. Hopelijk laat het weer zich dan van een betere kant zien.

Als zaterdag 4 september u niet schikt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Frans Schop. 

De jaarlijkse barbecue is gepland op zaterdag 28 augustus.

Aanvang 17.00 uur.

Bij slecht weer schuift de BBQ een week op naar 4 september. (raadpleeg de website)

De kosten zijn € 10,– per persoon.

Aanmelden en betalen bij Frans Schop of bij de zaterdagleiding.

We hopen iedereen te zien.

De Paddenpoel

Beste mensen,

Het bestuur is erg tevreden over de staat van onderhoud van ons complex. Dit seizoen liggen we met maximaal twee zaterdagbeurten goed op schema.

De tuincommissie constateert echter dat er onevenredig veel tijd gaat zitten in het onderhoud van de paddenpoel. Er groeit daar verschrikkelijk veel heermoes dat bijna niet uit te roeien is. Verder moet de poel bij warm weer wekelijks worden bijgevuld en de realiteit is jammer genoeg, dat er amper een pad te vinden is. Op de tuinen springen er heel wat meer rond.

Verder lezen De Paddenpoel

Jaarvergadering 2010

Alle leden zijn van harte welkom op dinsdag 16 maart om 19.30 uur in het clubgebouw van de postduivenvereniging. (Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg.)

Eerst worden de huishoudelijke en bestuurlijke punten behandeld en daarna houdt bioloog Martin Edelman, de man van ons lid mevr. Edelman (tuin 38a) een presentatie met de titel: “De insecten die in en om de tuin leven”.

Bij aankomst (het gebouw is vanaf 19.00 uur open) en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd.

Er mag niet worden gerookt.

De Ballade van de Kranen

Lang geleden heeft de Gemeente het terrein, waar wij nu op tuinen, voor ons ingericht.
Er werd een middensloot aangelegd met drainagepijpen onder de tuinen en er werden 4 geasfalteerde paden gemaakt.
Om onze tuinen te besproeien kregen we een ringleiding met een pomp, die water uit de buitensloot zuigt en via een druktank dat water bij uw dorstige plantjes bezorgt.
Deze ringleiding loopt vanuit de loods, (waar pomp en drukvat met regelapparatuur staan) langs de oostelijke berm van de middensloot naar achteren, gaat daar zijwaarts en komt langs de westelijke berm weer terug.
Bij iedere 4 tuinen komt er een pijp naar boven en op die pijp werd destijds één kogelkraan gemonteerd.
Het was de bedoeling dat 4 tuinders hun tuinen besproeiden uit één tappunt.

Verder lezen De Ballade van de Kranen