Nieuwsberichten

Gemeentelijke Waarderingsspeld voor Maarten Booij.

In het clubhuis van de Zwem- en Polovereniging ontving Maarten Booij van burgemeester Govert Veldhuijzen een gemeentelijke Waarderingsspeld. Hij kreeg deze voor zijn jarenlange vrijwillige inzet bij diverse verenigingen in Barendrecht.

Burgemeester Veldhuijzen: “Als gemeente zijn wij ontzettend trots op inwoners zoals de heer Booij die zich met hart en ziel vrijwillig inzetten voor de samenleving. Verenigingen gedijen nu eenmaal met de inzet van haar vrijwilligers.”

De heer Booij begon als official bij het wedstrijdzwemmen van 1985 tot 2014. In de weekenden staat hij achter de bar en zorgt hij voor de bevoorrading. De kleedkamers zijn ook dankzij de schoonmaak van de heer Booij elke week weer in orde. Al 16 jaar lang doet de heer Booij vrijwilligerswerk bij de Amateurtuinders (volkstuin) vereniging aan de stationsweg in Barendrecht. Wekelijks brengt hij het vuil naar de gemeentelijke stort. Daarnaast spit hij voor anderen het tuintje om als diegene bijvoorbeeld ziek is. Maar ook bij de snuffelmarkt in de Dorpskerk is hij geen onbekende. Ook daar zorgt hij ervoor dat de rommel wordt opgeruimd. Boeken die na 3 maanden nog op de planken staan en niet worden verkocht, brengt hij naar de oud-papier bak. Andere overbodige, niet te verkopen spullen, ruimt hij ook uit de weg.

Het was voor Maarten een bijzondere verrassing om in de kantine opeens vroeg in de morgen allemaal tuinders te zien staan, want alle buur tuinders en bestuur waren ook aanwezig . En natuurlijk ook leden van de zwemvereniging en snuffelmarkt.

Als vereniging zijn we trots op deze waardering

Jaaroverzicht 2021

Dat een volkstuin veel onderhoud nodig heeft is bekend.
Maar ook het gehele complex moet onderhouden worden door de Gemeente Barendrecht en de leden.
Onderstaande foto’s geven een indruk van al deze werkzaamheden.

Nieuwjaarswensen bestuur ATV

Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar.

Bovenal een jaar waarin we afstand moesten houden van elkaar en voorzichtigheid bovenaan stond.

En juist door deze maatregelen ontstonden er bijzondere contacten op de volkstuin.

Even wat meer aandacht voor elkaar, elkaar laten passeren en gelijk vragen “hoe gaat het?”

Ook een aantal van ons hebben helaas zelf moeten ervaren welke ellende ‘de corona’ met zich meebracht.

Dit jaar had ‘het hebben van een volkstuin’ een extra meerwaarde; er even lekker uit en genieten van een eigen veilig plekje.

Het was ook het jaar waarin we plotseling te horen kregen dat één van onze leden was overleden. We zullen hem missen om zijn belangstellende praatje en de wandeling met de hond.

Best veel leden namen dit jaar afscheid van de vereniging. Soms vanwege alle drukte en soms omdat het gewoon fysiek niet meer ging.

Maar hierdoor werd het ook het jaar voor nieuwe leden, die ‘eindelijk kunnen starten met tuinieren’ op een volkstuin. Of leden die een grotere tuin hebben gekregen.

Het bestuur wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht en oplettendheid, zodat het volkstuincomplex grotendeels open kon blijven.  Ook jullie inzet voor de vereniging om enkele tuinen weer verhuurbaar te maken op een veilige afstand van elkaar, heeft het bestuur bijzonder gewaardeerd.

Voor 2021 wensen wij u natuurlijk allemaal een gezond jaar toe; Voor u persoonlijk en voor de dierbaren om u heen. We hopen dat het nieuwe jaar u wederom veel tuinplezier mag geven en dat het tuincomplex een plek mag zijn voor ontspanning en saamhorigheid.

Het bestuur van ATV Barendrecht

Theo Slingerland

Angela Klein

Wim Vermaas

Frans Schop

Ludde Nienhuis

Reiger trekt zich niets aan van de Rode Lijst.

De grote modderkruiper of weeraal komt voor in de middensloot van ons tuincomplex.

Het is een langgerekte vis, donkerbruin van kleur en een geeloranje buik met daarop lengtestrepen.

Hij heeft tien baarddraden.

Hij wordt modderkruiper genoemd, omdat hij bij gevaar ( een snoek, een reiger, baggeren ) zich ingraaft in de modder. Als de sloot droogvalt overleeft hij maandenlang in de modder waar nog wat vocht in moet zitten. Hij kan op drie manieren ademen: Via de kieuwen, door de huid en via de anus.

De modderkruiper werd vroeger in aquaria gehouden. Bij luchtdrukschommelingen wordt hij zeer actief in het aquarium. Vandaar de naam “Weeraal”

Er worden op de Rode Lijst Vissen zes categorieën onderscheiden:

  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

De modderkruiper wordt als “kwetsbaar” geclassificeerd.

Foto genomen in mei door F.Schop

Avondrood

Net voor het afsluiten van het complex gaat Frans Schop altijd nog even kijken of er niemand achterblijft.

En toen was er dat ene mooie moment