Nieuwsberichten

Nieuwjaarswensen bestuur ATV

Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar.

Bovenal een jaar waarin we afstand moesten houden van elkaar en voorzichtigheid bovenaan stond.

En juist door deze maatregelen ontstonden er bijzondere contacten op de volkstuin.

Even wat meer aandacht voor elkaar, elkaar laten passeren en gelijk vragen “hoe gaat het?”

Ook een aantal van ons hebben helaas zelf moeten ervaren welke ellende ‘de corona’ met zich meebracht.

Dit jaar had ‘het hebben van een volkstuin’ een extra meerwaarde; er even lekker uit en genieten van een eigen veilig plekje.

Het was ook het jaar waarin we plotseling te horen kregen dat één van onze leden was overleden. We zullen hem missen om zijn belangstellende praatje en de wandeling met de hond.

Best veel leden namen dit jaar afscheid van de vereniging. Soms vanwege alle drukte en soms omdat het gewoon fysiek niet meer ging.

Maar hierdoor werd het ook het jaar voor nieuwe leden, die ‘eindelijk kunnen starten met tuinieren’ op een volkstuin. Of leden die een grotere tuin hebben gekregen.

Het bestuur wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht en oplettendheid, zodat het volkstuincomplex grotendeels open kon blijven.  Ook jullie inzet voor de vereniging om enkele tuinen weer verhuurbaar te maken op een veilige afstand van elkaar, heeft het bestuur bijzonder gewaardeerd.

Voor 2021 wensen wij u natuurlijk allemaal een gezond jaar toe; Voor u persoonlijk en voor de dierbaren om u heen. We hopen dat het nieuwe jaar u wederom veel tuinplezier mag geven en dat het tuincomplex een plek mag zijn voor ontspanning en saamhorigheid.

Het bestuur van ATV Barendrecht

Theo Slingerland

Angela Klein

Wim Vermaas

Frans Schop

Ludde Nienhuis

Reiger trekt zich niets aan van de Rode Lijst.

De grote modderkruiper of weeraal komt voor in de middensloot van ons tuincomplex.

Het is een langgerekte vis, donkerbruin van kleur en een geeloranje buik met daarop lengtestrepen.

Hij heeft tien baarddraden.

Hij wordt modderkruiper genoemd, omdat hij bij gevaar ( een snoek, een reiger, baggeren ) zich ingraaft in de modder. Als de sloot droogvalt overleeft hij maandenlang in de modder waar nog wat vocht in moet zitten. Hij kan op drie manieren ademen: Via de kieuwen, door de huid en via de anus.

De modderkruiper werd vroeger in aquaria gehouden. Bij luchtdrukschommelingen wordt hij zeer actief in het aquarium. Vandaar de naam “Weeraal”

Er worden op de Rode Lijst Vissen zes categorieën onderscheiden:

  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

De modderkruiper wordt als “kwetsbaar” geclassificeerd.

Foto genomen in mei door F.Schop

Avondrood

Net voor het afsluiten van het complex gaat Frans Schop altijd nog even kijken of er niemand achterblijft.

En toen was er dat ene mooie moment

Opschonen sloten

Enkele weken terug is de sloot langs pad 1 en de middensloot langs pad 2 en 3 opgeschoond.

Na een periode van uitlekken is het geheel in 2 vrachten door de Gemeente afgevoerd.

En na de afvoer bleef er nog veel over, wat door de voorzitter met veel plezier is afgevoerd.

nog 15 kruiwagens te gaan

Herfst foto

Na de oproep voor het maken van een mooie herfst foto, hebben enkele leden een mooie opname ingeleverd.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2021 zullen we bekend maken welke foto u het mooiste vindt.

foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7