Sproeileiding afgesloten — 2012

Vrijdag 9 november 2012 wordt de sproeileiding afgesloten. Eind maart 2013 zal de pomp weer worden aangezet.

Willen alle leden de kranen half open/dicht laten staan a.u.b.

Staan de kranen dicht terwijl het vriest, kan de kogel in het draaimechanisme kapot gaan en moet het binnenwerk worden vervangen. Een kostbare zaak.

We rekenen op uw medewerking.

Het bestuur

Toiletten.

Tot de vorst invalt kunt u gebruik blijven maken van de toiletten.
Ze worden om de twee weken schoongemaakt.

Willen we het allen netjes houden. (Dus kinderen niet zonder begeleiding van de toiletten gebruik laten maken)

Jaarvergadering 2012

Geacht (kandidaat)lid,

Wij nodigen u hierbij uit voor de jaarvergadering, die gehouden zal worden op woensdag, 21 maart a.s. om 19.30 uur in het clubgebouw van de postduivenvereniging (eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg).

Machtigingen moeten voor het begin van de vergadering aan de voorzitter worden overhandigd.

Eerst worden de huishoudelijke punten behandeld.

Naar verwachting zal de pauze daarna om ongeveer 20.30 kunnen worden gehouden.

Na de pauze zal er een gratis BINGO worden gehouden, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open. Er wordt koffie en thee geserveerd, evenals in de pauze. De overige dranken zijn voor uw rekening.

Er mag in het gebouw niet worden gerookt.

 Wij hopen op een goede opkomst,

Het bestuur.

Nieuwjaarsreceptie 2012

De nieuwjaarsreceptie van de ATV Barendrecht is op woensdag 4 januari 2012  van 14.00 tot 16.00 uur.

Lokatie zwembad  (clubhuis van Z.P.B. ) ingang links van de hoofdingang van het zwembad.

Adres: Hamburg 200, 2993 LG Barendrecht

Alle leden zijn van harte welkom.

De glühwein staat klaar!

Jaarvergadering 2011

De jaarvergadering is woensdagavond 16 maart, aanvang 19:30 uur, in het clubgebouw van de postduivenvereniging.
Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd, er mag niet worden gerookt.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris.
 5. Goedkeuring van het financieel verslag.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Jaarverslag tuincommissie.
 8. Vaststelling begroting 2011.
  Belangrijke punten zijn een voorstel omtrent ons lidmaatschap van de AVVN en een opslag toe te passen op de door de gemeente voorgestelde vergoeding voor het gebruik van de tuin (“huur”).
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Verkiezing tuincommissie.
 11. Werkrooster 2011.
 12. Rad van avontuur.20.50 uur: Pauze
 13. Rondvraag.
 14. Presentatie (de heer Kees van de Zon over “de groei van de planten”).
 15. Sluiting.

Barbecue 2010

Barbecue verschoven naar zaterdag 4 september!

De weersverwachting voor zaterdag 28 augustus is:

Kans op regen 70%, 19 graden en windkracht 3. Geen standvastig barbecueweer. Daarom wordt de BBQ  verplaatst naar 4 september. Hopelijk laat het weer zich dan van een betere kant zien.

Als zaterdag 4 september u niet schikt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Frans Schop. 

De jaarlijkse barbecue is gepland op zaterdag 28 augustus.

Aanvang 17.00 uur.

Bij slecht weer schuift de BBQ een week op naar 4 september. (raadpleeg de website)

De kosten zijn € 10,– per persoon.

Aanmelden en betalen bij Frans Schop of bij de zaterdagleiding.

We hopen iedereen te zien.

Jaarvergadering 2010

Alle leden zijn van harte welkom op dinsdag 16 maart om 19.30 uur in het clubgebouw van de postduivenvereniging. (Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg.)

Eerst worden de huishoudelijke en bestuurlijke punten behandeld en daarna houdt bioloog Martin Edelman, de man van ons lid mevr. Edelman (tuin 38a) een presentatie met de titel: “De insecten die in en om de tuin leven”.

Bij aankomst (het gebouw is vanaf 19.00 uur open) en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd.

Er mag niet worden gerookt.

Barbecue 2009

De barbecue is op zaterdag 29 augustus 2009 om 17:00 uur.

Bij slecht weer schuift alles een week op.

We hopen op nog meer deelnemers dan vorig jaar.
Het is de enige keer in het jaar dat we elkaar allemaal op de tuin kunnen ontmoeten!


U kunt zich weer opgeven bij:

 • Jan Visser,
 • Gerard van der Burg,
 • of Frans Schop.

De kosten zullen wederom een tientje bedragen.
We zijn heel blij als u een salade wilt maken.
Ideeën zijn van harte welkom.

This image has an empty alt attribute; its file name is bbq_9291.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is bbq_9315.jpg