Zomer 2020

Vooruit lopend op de foto wedstrijd met als thema “Herfst”ging Ludde op pad met zijn camera.

Mezen

Onlangs heb ik inwoning gekregen.
Ja, in mijn landhuis, op tuin 16.
Een mezenechtpaar meende intrek te kunnen nemen in het vriendelijke bijgebouw dat destijds nog door Tjeerd en anderen is gefabriceerd en dat aan de voorkant van mijn huis, naast de deur, een plaats heeft.
Het begon wat eigenaardig: op een dag hoorde ik hard getik en geklop. Mijnheer Koolmees was driftig bezig aan de opening. Blijkbaar was die te klein naar zijn zin. Merkwaardig, want Tjeerd had toch standaard maten gebruikt?
Heeft mijnheer misschien een wat gezette partner?
Hulpvaardig bood ik enig handgereedschap aan maar ik kreeg geen antwoord, hij bleef mopperend doorhakken.
Blijkbaar is hij er tenslotte ingeslaagt het bijgebouw naar zijn zin aan te passen.

Nu, na een paar weken zijn er kinderen geboren!
Mijnheer en mevrouw vliegen zich een slag in de rondte om vrijwel zonder pauze eten aan te slepen.
Als ik op mijn tuin ben staat mijn deur open en dat is hinderlijk, vinden de gasten. Het echtpaar vliegt dan nerveus heen en weer tussen de appelboom en het frambozen.
Complete maaltijden hebben ze bij zich.
Maar uiteindelijk, als de kinderen hard schreeuwen, wordt de open deur geaccepteerd en mij erbij.
Als ik maar stil zit.
Nou ja, ik heb tenslotte als hoofdbewoner toch óók zekere rechten!

De mezen en ik doen deze hele actie met gesloten beurzen: ik lever de huisvesting en zij halen uit mijn tuin de door mij minder gewenste rupsen, larven, motten en soortgelijken.

Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen, zoals dat uiteindelijk met alle kinderen gaat… Het is tenminste doodstil in het bijgebouw.

Ik wens het gezin een vrolijke en onbezorgde toekomst!

jv16

1e Werkbeurt van het seizoen

Op 2 mei 2020 zijn de tuinbeurten weer (voorzichtig) opgestart. Alles volgens de RIVM richtlijnen.

Ieder was op geruime afstand van elkaar aan het werk. Ook bij het koffiedrinken werd een afstand van minstens 1.50 meter bewaard.

pad 1
Langs pad 1 is alles weer gemaaid

Rondom de loods is heel veel onkruid verwijderd.

De compostbakken van de seniorentuinen zijn geleegd (Liever geen oude kranten en plastic in deponeren!)

De heermoes bij het tuintje aan het begin van pad 2/3 is er uitgetrokken.

Ook is er in de tuin naast het hek gewerkt.

Op pad één is alle hout en zijn alle takken opgehaald .Met hout en takken van andere paden is de aanhanger weer volgeladen.

Op veilige afstand kan het ook gezellig zijn
Oogst van pad 1 & 2 (hout en takken)

In memoriam

Op 25 november is ons erelid mevrouw J.M. de Vrijer overleden.

Mevrouw de Vrijer

Mevrouw de Vrijer stond aan de basis van de oprichting van onze vereniging. Zij heeft altijd met volle overgave getuinierd en heeft ook gedurende vele jaren de bestuursfuncties van voorzitter en secretaris vervuld. Voor haar verdiensten werd zij benoemd tot erelid van de vereniging.

Seizoensafsluiting 2019 (40 Jaar)

De Waarderings Oorkonde

In het jaar van ons 40 jarige bestaan, hadden we in mei al de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Tijdens de afsluiting van het seizoen was het de beurt aan De Vereniging om in het middelpunt te staan.

De gemeente Barendrecht heeft een Waarderings Oorkonde uitgereikt aan de vereniging:

“Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap ”

Burgemeester van Belzen kwam dan ook hoogstpersoonlijk deze oorkonde uitreiken. Tijdens zijn speech sprak hij lovende woorden over de vereniging met betrekking tot het omgaan met de natuur, het bewust telen van groenten en bloemen én het tegengaan van voedselverspilling (want wat een tuinder te veel heeft deelt hij met familie of kennissen). Daarnaast was de onderlinge verbondenheid van de leden, zeker gezien de gemiddelde leeftijd, een mooi voorbeeld van samen ondernemen.

Burgemeester J. van Belzen

Tevens werden onze jubilarissen door de burgemeester bedankt voor hun inzet en werd aan hen de AVVN jubileumspeld met certificaat uitgereikt.

Na deze felicitaties, was het tijd om met alle genodigden even de Stationsweg over te steken en het verkeer werd hiervoor even tegengehouden, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. Na jaren van trouwe dienst was de vereniging toe aan een nieuw naambord. Ludde Nienhuis en de burgemeester hadden de eer om het bord te onthullen.

Na het afronden van alle officiële zaken werd het tuinseizoen 2019 gezamenlijk verder voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.

40 Jaar ATV Barendrecht

Op zaterdag 1 juni is op uitgebreide wijze het 40 jarige bestaan van de vereniging gevierd.
De zaterdagploeg en nog enkele leden hebben in de morgen het gehele terrein ingericht, zodat we deze mijlpaal ’s middags konden gaan vieren.
Het weer was top en misschien wel iets te warm, maar dat gaf wel een extra tintje aan het geheel.
Door de grote opkomst van veel leden was het een geslaagd feest.