Jaarvergadering 2013

De jaarvergadering van onze tuinvereniging wordt dit jaar gehouden op donderdag 14 maart a.s. in de kantine van de postduivenvereniging op de parkeerplaats van de voetbalvereniging. De vergadering begint zoals gebruikelijk om 19.30 uur. Verzoek is deze datum alvast te noteren in de agenda. Twee weken voor de vergadering worden alle stukken toegezonden.

Jaarvergadering 2012

Geacht (kandidaat)lid,

Wij nodigen u hierbij uit voor de jaarvergadering, die gehouden zal worden op woensdag, 21 maart a.s. om 19.30 uur in het clubgebouw van de postduivenvereniging (eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg).

Machtigingen moeten voor het begin van de vergadering aan de voorzitter worden overhandigd.

Eerst worden de huishoudelijke punten behandeld.

Naar verwachting zal de pauze daarna om ongeveer 20.30 kunnen worden gehouden.

Na de pauze zal er een gratis BINGO worden gehouden, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open. Er wordt koffie en thee geserveerd, evenals in de pauze. De overige dranken zijn voor uw rekening.

Er mag in het gebouw niet worden gerookt.

 Wij hopen op een goede opkomst,

Het bestuur.

Jaarvergadering 2011

De jaarvergadering is woensdagavond 16 maart, aanvang 19:30 uur, in het clubgebouw van de postduivenvereniging.
Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd.

Het gebouw is vanaf 19.00 uur open en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd, er mag niet worden gerookt.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris.
 5. Goedkeuring van het financieel verslag.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Jaarverslag tuincommissie.
 8. Vaststelling begroting 2011.
  Belangrijke punten zijn een voorstel omtrent ons lidmaatschap van de AVVN en een opslag toe te passen op de door de gemeente voorgestelde vergoeding voor het gebruik van de tuin (“huur”).
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Verkiezing tuincommissie.
 11. Werkrooster 2011.
 12. Rad van avontuur.20.50 uur: Pauze
 13. Rondvraag.
 14. Presentatie (de heer Kees van de Zon over “de groei van de planten”).
 15. Sluiting.

Jaarvergadering 2010

Alle leden zijn van harte welkom op dinsdag 16 maart om 19.30 uur in het clubgebouw van de postduivenvereniging. (Eerste gebouw links op de parkeerplaats van sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg.)

Eerst worden de huishoudelijke en bestuurlijke punten behandeld en daarna houdt bioloog Martin Edelman, de man van ons lid mevr. Edelman (tuin 38a) een presentatie met de titel: “De insecten die in en om de tuin leven”.

Bij aankomst (het gebouw is vanaf 19.00 uur open) en in de pauze wordt er koffie en thee geserveerd.

Er mag niet worden gerookt.

Jaarvergadering 17 maart 2009 (kort verslag)

Ongeveer 30 mensen waren er getuige van, dat onze oud-voorzitter de heer Gerard van den Burg tot erelid werd benoemd. Dit vanwege zijn grote verdienste voor onze vereniging in de afgelopen jaren. Hem werd een oorkonde uitgereikt. De bijbehorende erespeld is nog bij het AVVN in de maak en zal nog volgen.

De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.
De voorzitter zet zijn handtekening op de oorkonde.


Daarnaast kregen enkele leden die meer dan het gewone voor de vereniging hebben gedaan, een cadeaubon.

Verder lezen Jaarvergadering 17 maart 2009 (kort verslag)